Presne o sedemnásť dní vyštartuje prvé pretekárske vozidlo na trať pretekov automobilov do vrchu TODOS Cena Slovenska 2019 na Pezinskej Babe. A to je presne aj čas na spustenie akreditácií pre zástupcov médií.

Bez prítomnosti zástupcov médií, ktorí podrobne informujú verejnosť o všetkom dôležitom, sa nezaobíde žiadna významná udalosť. A  významnou udalosťou sú samozrejme aj všetky športové podujatia, nevynímajúc ani preteky automobilov do vrchu. Bez prítomnosti médií by totiž hocijaké podujatie vlastne akoby ani vôbec nebolo, keďže sa o ňom vlastne ani nikto nič nedozvie. Aby však zástupcovia médií mohli aj nerušene pracovať, musí im aj organizátor vytvoriť určité podmienky. Jednou z nich je akreditácia, bez ktorej sa z novinára stáva iba obyčajný divák.

Aby sa tak nestalo, zverejnil organizátor podujatia TODOS Cena Slovenska 2019 na oficiálnej stránke podujatia, čiže www.astpresskam.sk akreditačný formulár, ktorý zároveň obsahuje aj akreditačné predpisy. Tie odporúčame všetkým žiadateľom poriadne preštudovať a riadiť sa podľa nich pri žiadosti o akreditáciu. Uzávierka akreditácií je 5.9.2019 o 23:59 hodine. Po tomto termíne už nie je možné žiadosť o akreditáciu akceptovať.

Zoznam prihlásených môžete sledovať na web stránke http://www.sams-asn.sk/prihlaska3.php. Uzávierka prihlášok pre súťažiacich je 27.8.2019 o 23.59 hodine.

Podujatie TODOS Cena Slovenska 2019 odštartuje ako dvanáste a trináste kolo Majstrovstiev Slovenska pretekov automobilov do vrchu 2019 na Pezinskej Babe v dňoch 6. – 8.9.2019.

Miro Majláth
tlačový tajomník TODOS Cena Slovenska 2019


0 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *