Vyjadrenia:

OR PZ Pezinok

OS SR

OU odbor dopravy Malacky

OU odbor dopravy Pezinok

OU zivotne prostredie Pezinok

Policajti Pezinok a Malacky

Stanovisko SlovakLines

Vyjadrenie Hasici

Vyjadrenie Lesy SR

Vyjadrenie Regionalne cesty

Povolenie usporiadania baba

Zmluvy