Kontakty

Organizátor podujatia PAV BABA

AutoSportTeam Presskam
Vápenka 4, 841 07 Bratislava
IČO: 31802273
Email: ast@presskam.sk
Mobil: +421 907 146 467