Možnosti ubytovania:

CHATA KORENNÝ VRCH
+421 907 989 328
chata@chata-kv.sk
www.chata-kv.sk

Ďaľšie možnosti ubytovania:
Booking.com

Možnosti parkovania pre divákov:

Diváci majú v čase podujatia umožnené pozdĺžne parkovanie na pravej strane príjazdovej komunikácie. Začiatok a koniec priestoru na parkovanie bude vyznačený dopravným značením.
Žiadame divákov, aby kvôli bezpečnosti a plynulému prejazdu bezpečnostných a záchranných zložiek dodržiavali zákaz parkovania na ľavej strane vozovky.